Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa

Kinkorová Radka, Knotková Aneta, Řeháček Karel

Zajímavé případy vybrali ze soudních spisů autoři pod vedením archiváře Karla Řeháčka. Vážné případy i soudní lapálie převážně z období Rakouska-Uherska a první republiky jsou doprovázeny bohatou fotografickou přílohou.

1. vydání

Starý most
2022

ISBN: 978-80-7640-033-7

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter