Řeháček Karel

Historik, pedagog, archivář Státního oblastního archivu v Plzni.

Narodil se roku 1972 v Domažlicích a po absolvování tamního gymnázia studoval v letech 1990–1995 český jazyk a historii na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. V letech 1995–1996 prošel civilní službou ve Státním oblastním archivu v Plzni a od roku 1997 působil jako pedagog na několika plzeňských školách (mj. na Masarykově gymnáziu v Plzni) a rovněž externě spolupracoval s katedrou historie PeF ZČU. V roce 2004 nastoupil jako odborný archivář do Státního oblastního archivu v Plzni, kde působí dodnes. V roce 2001 složil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní rigorózní zkoušku v oboru české dějiny.

Jeho odborný zájem se vztahuje především k dějinám české menšiny v národnostně smíšených oblastech českého západu, k dějinám Plzně a okolí v letech 1914–1918, k vývoji v říšské župě Sudety v letech 1938–1945 a k poválečným osudům obyvatelstva německé národnosti na západě Čech.

Bücher von dem Autor/der Autorin : Řeháček Karel

Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa

Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa

Kinkorová Radka, Knotková Aneta, Řeháček Karel

Starý most, 2022

ISBN: 978-80-7640-033-7

Zajímavé případy vybrali ze soudních spisů autoři pod vedením archiváře Karla Řeháčka. Váž…

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter