Zlatá stezka 4. Úsek státní hranice – Pasov

Zlatá stezka 4. Úsek státní hranice – Pasov

Kubů František, Zavřel Petr

Kniha oceněna 2. místem na festivalu regionální literatury Šumava Litera.

Tato výpravná a bohatě ilustrovaná kniha je čtvrtým dílem plánované řady pěti svazků, do kterých budou uloženy výsledky více než dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky, slavné středověké obchodní cesty, která spojovala české země s německým Podunajím a po které se dopravovala především sůl z alpských ložisek do Čech. Tento výzkumný projekt provádějí vydavatelé této knižní řady Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum v Prachaticích.

Zatímco první tři svazky byly věnovány českým částem prachatické, vimperské a kašperskohorské větve Zlaté stezky, čtvrtý svazek mapuje všechny německé části této komunikace; prachatickou, vimperskou a kašperskohorskou větev až do jejich spojení u Vendelsbergu a závěrečnou společnou část do Pasova. Čtenáři se dozvědí o komunikačním systému Zlaté stezky, získají přehled o historických pramenech a literatuře o Zlaté stezce, o pravěku a historii tzv. Abteilandu, území středověkého státečku pasovských biskupů, který se rozkládal od Dunaje po pohraniční hřeben Šumavy a kterým na německém území Zlatá stezka procházela.
Autoři dále objasňují koncepci a metodu svého výzkumu a německý odborník Hermann Kerscher z Bavorského památkového ústavu v Řezně seznamuje ve zvláštní kapitole s revoluční metodou tzv. airbornescanningového nebo lidarového měření, s jehož pomocí mohl být výzkum Zlaté stezky v Německu dokončen za pouhé 3 roky (v Čechách trval výzkum předešlou metodou 18 let).

Jádrem tohoto svazku je podrobný popis všech tras Zlaté stezky v Pasovsku a dokumentace veškerých jejích dochovaných pozůstatků v terénu. O zajímavostech podél trasy informují speciální exkurzy. Představu o trase a o výsledcích výzkumu si každý čtenář udělá také z množství fotografií, nákresů, plánů a mapek, které doprovázejí text.
Kniha je doplněna obsáhlým soupisem literatury o Zlaté stezce, česko-německými rejstříky a nově speciálním DVD s nahranými mapami a lidarovými snímky. Tato kniha je posledním svazkem osmidílné česko – německé knižní řady Zlatá stezka – Der Goldene Steig, do které je uložena veškerá dokumentace dlouholetého výzkumu.

Prachatické muzeum Prachatice
2015

ISBN: 9788087421215

  2. místo
  Naučné a odborné publikace
  ŠL II. / 2016

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn