Za pověstmi Šumavy

Fibich Ondřej

Šumavské pověsti, které jsou vám v knize předloženy, jsou klíčem k životu našich předků. Vyprávění se totiž může tradovat po mnohé generace a nese v sobě určitou starobylost. Pověsti odrážejí historický vývoj zdejšího osídlení, prolínání dávné mytologie s křesťanským náboženstvím, pověrečnost ve všedním životě i jakousi etickou nauku, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat. Jsou rozděleny do deseti oddílů, k nimž jsou připojeny i krátká vysvětlení a nádherné ilustrace Petra Štěpána.

1. vydání

CPress
2020

ISBN: 978-80-264-3114-5

  3. místo
  Beletrie a poezie
  ŠL VII. / 2021
Beletrie a poezie
  Cena Šumavského pivovaru
  ŠL VII. / 2021
Cena Šumavského pivovaru

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn