Z Kašperských Hor do Kalábrie - Od obrazů k sochám

Z Kašperských Hor do Kalábrie – Od obrazů k sochám

Houšť Mirek

Monografie přibližuje zdroje inspirace Mirka Houště v Čechách a v Itálii. V knize je představena malba, sochařství, grafika a architektura s důrazem na kašperskohorský a kalábrijský region v období jeho rané a především zralé tvorby. Hojný obrazový materiál doplňuje umělcův doprovodný text společně s názory autorit. Přiložené DVD umožňuje nahlédnout do jeho českého ateliéru. Resumé v angličtině, němčině a italštině.

Starý most
2018

ISBN: 978-80-87338-83-4

  3. místo
  Výtvarné publikace
  ŠL V. / 2019
Výtvarné publikace

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn