Josef Nuska

Vzpomínky kronikáře

Nuska Josef

Josef Nuska (1896–1983) sepsal zajímavou, odborníky ceněnou dvojdílnou kroniku obce Výškovice u Vimperka (nyní uložená v prachatickém archivu). Začátkem 70. let 20. století převyprávěl pro svou rodinu nejzajímavější části kroniky, doplnil je vzpomínkami a prožitky prostého, přemýšlivého pozorovatele.

Seznámil členy rodiny s historií králováckých vesnic na Volyňsku, dávnými zvyky, slavnostmi, zábavou, prací a způsobem obživy venkovského lidu v první polovině minulého století. Přiblížil čtenářům svízelný život obyvatel venkova ve světových válkách, první republiku, okupaci, osvobození i rozsáhlé poválečné změny. Značnou číst této knížky věnoval zemědělské činnosti, zemědělcům osudově provázeným se svým hospodářstvím, půdou a rodnou vesnicí. Věrně zaznamenal marný odpor hospodářů hájících svoji samostatnost, svůj majetek, osud rolníků, kteří podlehli nevybíravým přesvědčovacím metodám a trvalému psychickému nátlaku. Zmiňuje se i o životní úrovni obyvatel, o společném hospodaření, církevních záležitostech, živelních katastrofách a podobně.

Publikaci tematicky doplňují dříve vydané knihy "Výškovice", "Naši předkové" a "Válečné události" – společně dotváří pravdivý obrázek venkova z doby ne příliš vzdálené, ale již zvolna mizející v zapomnění.

1. vydání

Josef Nuska
2022

ISBN: -

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn