Válečné události: 1. světová válka, Československé legie, okupace, osvobození

Nuska Josef

Autor vydává vlastním nákladem další cenný příspěvek do regionální historiografie. Tentokrát pojednává kniha o válečných událostech první světové války.

1. vydání

vlastním nákladem
2021

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn