Šumavské skvosty – Fauna a flóra Národního parku Šumava

Dvořáková Lenka

Kniha je už druhou publikací NP Šumava určenou pro nevidomé návštěvníky. Oproti první knize „Šumava pro všechny – Průvodce pro turisty se zrakovým postižením“ z roku 2014, která byla pouze v Braillově písmu a doplněna reliéfními mapami, má nová knížka soutisk zvětšeného a Braillova písma. Přečíst si ji proto mohou nejen nevidomí, ale i slabozrací či zdraví čtenáři.

1. vydání

Správa Národního parku Šumava
2022

ISBN: 978-80-87257-59-3

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn