Projekt Kohoutí kříž

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Webový projekt Kohoutí kříž je věnován šumavské německé literatuře. Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory původem ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce a digitalizované historické mapy Šumavy. První vydání (306 autorů, 2001) bylo realizováno v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky.
V roce 2003 byl web oceněn ministrem kultury ČR (Cena Knihovna roku 2003, diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb), v roce 2018 získal zvláštní cenu Šumavy litery za mimořádný přínos šumavské literatuře.

Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 2161 autorech a je tvořeno více než 6000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 31000 dokumenty v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, to vše s možností plnotextového vyhledávání.

Autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš.


https://www.kohoutikriz.org/

  Síň slávy
  ŠL IV. / 2018

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn