Příběhy ze Šumavy v komiksech

Příběhy ze Šumavy v komiksech

Drahný Radek, Škodný David

Nejdůležitější okamžiky a nejvýznamnější osobnosti z historie Šumavy. Kdo byli první obyvatelé, jak náročný byl život na horách, čím se zdejší lidé živili a jak vycházeli se svými sousedy. Básník Šumavy Adalbert Stifter říká: „Jenom historie je jedinou, největší a nejmoudřejší, ale bohužel opomíjenou učitelkou lidských věcí.“ Tato myšlenka vystihuje podstatu projektu šumavských komiksů. Zdejší historie je velice dlouhá, neobyčejně zajímavá, plná zvratů a dramatických okamžiků. Bohužel mladá generace shledává pramálo důvodů ke studiu dějin svého regionu. Přichází tak o šanci vybudovat si v dětství hlubší pouto ke kraji, odkud pocházejí. Pokud chceme mladým lidem předat poselství našich předků, je třeba jim historii zpracovat atraktivní formou. Komiksová kniha na několika příbězích chronologicky popisujících nejdůležitější okamžiky v historii Šumavy je médium, které čtenářům nabídne zábavu i poznání zároveň.

Autorem námětu a rukopisu byl zkušený autor a publicista Radek Drahný, odborným poradcem byl historik Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Výtvarné stránky se zhostil ilustrátor David Škodný, autor řady tiskovin pro děti.

„Autorům se ve zkratce, s nadhledem a nadsázkou podařilo popsat náročné zákruty dějin Šumavy. Věřím, že kniha zaujme mladé čtenáře, protože v komiksech před námi ožívají dávné příběhy.“ Vladimír Horpeniak, historik, Muzeum Šumavy v Kašperských Horách

„Je to skvělá záležitost. Obrázky se dětem budou líbit. Knihu si určitě přečtou a leccos se dozví.“ Bohuslava Bernardová, starostka města Kašperské Hory

„Tohle tady chybělo. Měla by to být povinná četba.“ Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava

Příběhy ze Šumavy v komiksech obsahují následující kapitoly: 1) Osidlování Gabrety 2) Zlatá stezka 3) Schwarzenberský plavební kanál – dřevo pro Vídeň 4) Broučková doba 5) Karel Klostermann – básník Šumavy 6) Rankl Sepp 7) Vltava – divoká voda šumavská 8) Ve stínu šumavských hvozdů 9) Češi a Němci/Němci a Češi 10) Druhá světová válka na Šumavě 11) Král Šumavy a ti druzí 12) Národní parky – jedinečný příběh ochrany zdejší přírody.

1. vydání

Green Mango
2022

ISBN: 978-80-908041-5-9

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn