Příběhy šumavských křížků podruhé

Příběhy šumavských křížků podruhé – Nejen ze zaniklých osad na česko-bavorském pomezí

Schneedorf Stanislav

Drobné sakrální objekty, kříže, křížky i Boží muka, roztroušené jakoby nahodile v šumavské krajině, jsou dokladem víry lidí, kteří zde v minulosti žili. Byly vyjádřením díků na splnění přání nebo zhmotněním prosby za odpuštění. Stavěly se na okrajích vesnic, u cest a na rozcestích, na místech zázračných, šťastných či tragických událostí. Jejich hlavním poselstvím, které se ani po staletí nemění, je vybídnout k zastavení, rozhlédnutí po okolní krajině a k zamyšlení. Tyto magické památníky jsou tichými svědky lidských osudů i proměny krajiny.

Autor s ročním odstupem od první knihy předkládá  příběhy a historii dalších křížků, které vlastními silami a na vlastní náklady opravil.

1. vydání

Stanislav Schneedorf
2022

ISBN: 978-80-11-02350-8

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn