Prales pod Falkenštejnem – Der Urwald unterm Falkenstein

Plášil Jakub K.

Byla to země nikoho... Doslova. Nárokovali si ji jak Bavoři, tak Češi. A protože tu pod zemí dřímaly zdroje železné rudy, obě království tu o ně vedla vleklou a nenápadnou válku. Obě strany měly jasno v tom, komu daný kout země patří. Bavoři byli přesvědčeni, že pokud teče voda k Dunaji, je to Bavorsko. Češi zase, že hranice vede po nejvyšších vrcholech, takže od Jezerní hory na Velký Javor a na Falkenstein. Jednou s vojskem přitáhli Bavoři, jindy Češi. Bavoři se tedy rozhodli řešit svoji ochranu proti opakovaným vpádům Čechů zachováním pralesa s velkými stromy: s nimi by se totiž daly rychle udělat přes cesty a pěšiny neprostupné záseky. Svou ochranu tak vložili do rozlehlého pralesa se staletými velikány. Pevná hranice mezi Bavorskem a Českým královstvím byla sice nakonec jasně stanovena za Marie Terezie v 18. století, obavy Bavorů z bojovných Čechů však nevymizely. A tak se až do konce 19. století táhl souvislý prales od Plesné až po Velký Javor. Jeho zbytky tu stojí dodnes... (z předmluvy Pavla Hubeného)

1. vydání

Stará škola
2022

ISBN: 978-80-908619-4-7

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn