Poezie cest

Poezie cest – Stezek boubínského regionu a jiné básně

Kohút Vítězslav

Druhá kniha poezie českého autora, která obsahem a formou navazuje na jeho básnickou sbírku Poezie duše. Podobně jako v předcházející sbírce i zde autor v mnoha básních čerpá náměty ze šumavské přírody, která je pro něho "nevyčerpatelným zdrojem inspirace a tvůrčí energie". Některé verše jsou ale i podbarveny středomořskou náladou, jiné zase vycházejí z řecké mytologie. I v těchto textech ovšem zaznívají poselství Písma, jehož zkoumání věnuje básník značné úsilí a péči a zároveň v něm nachází pocit hlubokého vnitřního uspokojení.

1. vydání

Vítězslav Kohút
2022

ISBN: 978-80-11-02310-2

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn