Podpora biodiverzity

Podpora biodiverzity ve středoevropských lesích – Koncepce pro lesníky a pracovníky ochrany přírody

Uhl Britta & kol.

Souhrnný materiál shrnuje různé přístupy k podpoře druhové rozmanitosti v našich lesích. Je součástí dlouhodobého projektu „Podpora biologické rozmanitosti a vytvoření koncepce ochrany lesních ekosystémů Šumavy / Förderung der Biodiversität und Entwicklung von Waldnaturschutzkonzepten im Böhmerwald“, který byl realizovan z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

1. vydání

Správa Národního parku Šumava
2022

ISBN: 978-80-87257-56-2

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn