Oběti první světové války v okrese Prachatice a jejich pomníky

Fencl Pavel, Voříšková Markéta

Prachatické muzeum vydalo u příležitosti 100. výročí konce Velké války publikaci s názvem Oběti první světové války a jejich pomníky v okrese Prachatice. Tato ojedinělá práce představí čtenářům v první části knihy nejen podobu ale především osudy jednotlivých pomníků, jak jsou zachyceny v obecních a školních kronikách, dobovém tisku i v materiálech uložených ve Státním okresním archivu Prachatice. Druhá část obsahuje údaje o téměř čtyřech tisících vojáků z našeho okresu, kteří buď padli na frontách Velké války, stali se nezvěstnými nebo zemřeli na následky zranění či nemoci. Třetí část knihy je věnována rejstříku lokalit, kde k úmrtí vojáků došlo. Kniha byla vydána v nízkém, zájmovém nákladu 80 výtisků. Její cena je 449 Kč a je možno ji koupit v Prachatickém muzeu.

1. vydání.

Prachatické muzeum
2018

ISBN: 978-80-87421-41-3

  3. místo
  Populárně naučné publikace
  ŠL V. / 2019
Populárně naučné publikace

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn