Národní park Šumava – 30 let

Dvořák Jan

Národní park Šumava, který si v roce 2021 připomíná už třicáté výročí svého založení, je nevyčerpatelnou studnicí příběhů, poznatků a zajímavostí.
Kniha sumarizuje historické i nejnovější informace o flóře, fauně a dalších oblastech šumavského života, aby je poutavou formou přiblížila také laickým čtenářům. Vedle sv
ébytného autorského stylu Jana Dvořáka zaujme bohatý fotografický doprovod, zahrnující i některé dnes již unikátní fotografie.

1. vydání.

Správa NP a CHKO Šumava
2021

ISBN: 978-80-87257-51-7

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn