Modravsko včera a dnes

Šmída Zdeněk

Fotografie z pravého kraje lesních samot - doby, kdy vesničky byly skrovné, samoty na Březníku, v Podroklaní a na Javoří Pile fungovaly ku lesnímu hospodaření a turismu. Série porovnávacích snímků od konce 19. století do 30. let 20. století, a 50., 80. a 90. léta minulého století. Celkem 103 snímků.

1. vydání


2021

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn