Lesní eseje

Kroutvor Josef

Texty z česko–rakouského pomezí a Šumavy.

Deset tisíc kroků  
Vede na horu 
Deset tisíc je věcí 
Kolem nás 
Úzká je stezka 
Mezi kamením, kořeny stromů 
A borůvčím 
Poutník stoupá vzhůru 
Krok za krokem 
Jde a nespěchá 
Každý krok je už započten 
Je deset tisíc kroků 
Na vrchol hory

J. K. Cestou na Mandelstein

1. vydání.

Archa Zlín
2019

ISBN: 978-80-87545-63-8

  Cena předsedy poroty
  ŠL VI. / 2020
Cena předsedy poroty

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn