Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa

Kinkorová Radka, Knotková Aneta, Řeháček Karel

Zajímavé případy vybrali ze soudních spisů autoři pod vedením archiváře Karla Řeháčka. Vážné případy i soudní lapálie převážně z období Rakouska-Uherska a první republiky jsou doprovázeny bohatou fotografickou přílohou.

1. vydání

Starý most
2022

ISBN: 978-80-7640-033-7

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn