Konec války na česko-bavorském pomezí

Konec války na česko-bavorském pomezí – Šumava 1945

Balcar Bohuslav

Bojové operace v oblasti česko-bavorského pohraničí v květnových dnech roku 1945. V okamžiku, kdy se západní Spojenci na čele se Spojenými státy rozhodli rezignovat na dobytí Berlína a místo toho pootočit směr dalšího útoku svých hlavních sil do prostoru východního Bavorska k izolaci neexistující „virtuální Alpské pevnosti“, údajného „posledního místa německého národního odporu“, bylo zřejmé, že se do bojových plánů velitelství amerických ozbrojených sil dostanou i oblasti bavorské strany Českého lesa a Šumavy, tedy Hornofalckého a Bavorského lesa, severně od veletoku Dunaje.
Tímto koridorem se musely americké jednotky probojovat až na území Rakouska, aby tak vytvořily „nárazníkovou zónu“ a znemožnily v té době nejsilnější a nejvíce bojeschopné německé armádní skupině „Střed/Mitte“ její ústup z prostoru Protektorátu Čechy a Morava do oné neexistující, západní Spojence ale stále děsící „Alpské pevnosti“.
Za prvními americkými jednotkami, které se velkou rychlostí koridorem prohnaly, se do tohoto prostoru začaly přesunovat další, s úkolem dosáhnout předválečné československo-německé hranice a zesílit takto „sanitární kordón“ k izolaci „Alpské pevnosti“. Tyto jednotky se pak zmocnily horských přechodů v Českém lese a na Šumavě a vstoupily na československé území. Boje na bavorské i české straně těchto pohoří byly posledními boji, které musely jednotky americké armády v závěru války podstoupit. Jejich další postup do českého vnitrozemí se už nesl v duchu triumfálního vstupu vítězů, oslavovaných davy českého obyvatelstva.
Informace o posledních bojích v oblasti Šumavy jsou přehledně utříděné z chronologického i geografického hlediska. Zcela podle zásad korektní badatelské práce jsou ověřeny z více původních zdrojů včetně cizojazyčných tak, aby ve svém souhrnu utvořily hodnotnou publikaci literatury faktu, vyhovující nejenom všeobecnému zájmu čtenářů, ale i studijním účelům jako nový pramen studia při zpracovávání diplomových i jiných absolventských prací atp. Publikace v neposlední řadě také zajisté přispěje k další aktivní propagaci území Šumavy, jejíž lokality zde popisované zcela určitě přilákají řady zájemců o tuto historii.

1. vydání

Resonance
2022

ISBN: 978-80-88220-15-2

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn