Klatovské báje, legendy a pověsti dle starých záznamů

Fibich Ondřej

Soubor krátkých lokálních pověstí, bájí a legend z Klatov a okolí. Ilustrovaly děti z Klatov a okolí, především z klatovské ZUŠ.

Městská knihovna Klatovy
2021

ISBN: 978-80-907785-4-2

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn