Fotografie – Motivy šumavské a pošumavské

Fotografie – Motivy šumavské a pošumavské

Milfort Martin

V této knize předkládá Martin Milfort shrnutí svého celoživotního díla. Pečlivě vybraný soubor černobílých fotografií obsahuje snímky, které autor považuje za nejzásadnější, a zároveň pokrývá celou škálu motivů, jež jsou pro jeho tvorbu charakteristické – od monumentálních krajinných celků až po detaily přírodních struktur. A reprezentativní je i geografický záběr publikace: vedle centrální Šumavy a Bavorského lesa, kterým věnoval už řadu knih, kalendářů či pohlednic, je její podstatná část vyhrazena také Pošumaví, jež fotografuje zejména v posledních letech, a jež tak představuje méně známou výseč jeho tvorby.

1. vydání

Vydavatelství MM (Martin Milfort)
2022

ISBN: -

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn