Dopad zemědělské činnosti

Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko-bavorském pohraničí

Čermák Pavel & kol.

Sborník z konference, která byla závěrečným výstupem projektu řešeného v rámci přeshraniční česko-bavorské spolupráce. Konference se konala ve dnech 20.–21. 4. 2022 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Německým partnerem projektu byly Bayerisches Landesamt für Umwelt a Landesamt für Landwitschaft.

1. vydání

Výzkumný ústav rostlinné výroby
2022

ISBN: 978-80-7427-371-1

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn