Dějiny Velhartic

Dějiny Velhartic

Kilián Jan & kol.

V úvodních 10 chronologických kapitolách jsou sepsány dějiny městečka Velhartice od raného středověku až do roku 1989. Díky městské knize vedené od 14. století lze rekonstruovat život v městečku a majetkové vztahy. Pod jeho soudní pravomoc patřilo kolem 50 vesnic v širokém okolí. Mezi majiteli hradu je objevem dosud neznámý Bušek III. Dalších 8 kapitol je věnováno samostatným tématům, jako architektuře hradu, stavebnímu vývoji města (románský kostel, ale mnohem pozdější zmínka o osadě), řemeslům a cechům, školství, židovské obci, Janu Werichovi a faráři Pavlu Janečkovi. Knihu sestavilo 18 známých i začínajících badatelů pod vedením historika Jana Kiliána ze Západočeské univerzity.

Veduta
2021

ISBN: 978-80-88030-63-8

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn