Dědeček

Franta Karel, Polák Karel

Text publikace je osobním vyznáním regionálního historika Karla Poláka k rodnému regionu a zároveň spisem o působení význačných osobností na Klatovsku, o dopadu velkých historických mezníků v lokálním měřítku (napoleonské války, revoluční rok 1848) a o každodennosti vesnického člověka od kolébky přes venkovskou práci a založení rodiny až po rakev. Původní strojopis byl editován, opatřen poznámkami a komentářem.

Městská knihovna Klatovy
2021

ISBN: 978-80-907785-5-9

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn