Vlčková Michaela

* 1978

Michaela Vlčková, ThLic, Th.D. pochází z Tachova. Působí na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje a publikuje v oboru liturgika. Teologii a liturgickou teologii studovala v Českých Budějovicích a v Olomouci. Zabývá se liturgickými obřady v kontextu rituálních studií a liturgické teologie.

Knižně jí vyšlo: Žehnání matky, Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století (2015), Tělo, čas a prostor v liturgii (2017). Píše a v nakladatelství Mýtiny vydává knihy zaměřené na krajinu Novohradských hor a její sakrální památky: Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko, Duchovní krajina Novohradských hor / Horní Hvozd, Znamení Víry v Krajině / Zeichen des Glaubens in der Landschaft.

Organizuje exkurze výlety a působí jako průvodce v Novohradských horách, angažuje se pro záchranu sakrálních památek a obnovu poutních cest v regionu (kaple v bývalých Mýtinách, projekt Znamení víry v krajině).

Knihy od autora/autorky: Vlčková Michaela

Duchovní krajina Novohradských hor / Horní hvozd

Duchovní krajina Novohradských hor / Horní hvozd

Vlčková Michaela

Mýtiny, 2021

ISBN: 978-80-908246-0-7

Kniha představuje centra, kolem nichž se soustředil duchovní život v Horním hvozdu Novohra…

Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko

Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko

Vlčková Michaela

Mýtiny, 2017

ISBN: 978-80-270-3012-5

Kniha Duchovní krajina Novohradských hor přibližuje krajinu v blízkém okolí Nových Hradů, …

Glaubenszeichen in der Landschaft

Glaubenszeichen in der Landschaft

Vlčková Michaela & kol.

Mýtiny, 2018

ISBN: 978-80-270-5432-9

Die gemeinsame Monographie Glaubenszeichen in der Landschaft stellt einen Versuch, über di…

Znamení víry v krajině

Znamení víry v krajině

Vlčková Michaela & kol.

Mýtiny , 2018

ISBN: 978-80-270-5431-2

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontext…

Znamení víry v krajině. Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska

Znamení víry v krajině. Sakrální památky Novohradských hor a přilehlých oblastí Dolního Rakouska

Kruml Miloš, Neumann Vladimír, Paloušová Zdenka, Vlčková Michaela

Mýtiny, 2018

ISBN: 978-80-270-4744_4

Publikace ke stejnojmenné výstavě představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jej…

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn