Tahedl Rosa

1917 – 2006

Absolvovala obecnou školu v Dobré a měšťanskou školu ve Volarech. Potom studovala německý učitelský ústav v Českých Budějovicích. Studium zakončila maturitou s vyznamenání. Po maturitě nemohla najít místo a proto pracovala jako domácí učitelka. Po připojení Volarska k Německé říši působila jako učitelka v Dobré, v Českých Žlebech, Zátoni, Krásné Hoře, Uhlíkově, Bučině a v učitelském ústavu v Prachaticích.

Po skončení druhé světové války ztratila možnost pracovat jako učitelka. Rodina nebyla odsunuta, protože její otec byl pro provoz železnice potřebným pracovníkem. Rosa pak pracovala 18 let jako lesní dělnice. V roce 1964 bylo rodině dovoleno vystěhování do Německa. Přesídlili do obce Runding v okresu Cham. Zde začala opět učit a byla zástupkyní ředitele školy až do odchodu do důchodu v roce 1980.

Po roce 1980 se věnovala své básnické a spisovatelské činnosti. Angažovala se také v Šumavském domovském okresu Prachatice se sídlem v Ingolstadtu a v Sudetoněmeckém krajanském sdružení. Za tuto činnost obdržela řadu ocenění, například Čestný odznak bavorského ministerského předsedy za zásluhy v čestných funkcích, Medaile Adalberta Stiftera, Stříbrné čestné vyznamenání okresu Cham a další.

Dílo:

1984 Historický vývoj a vlastivědný přehled - okres Prachatice (Šumavský domovský spolek Prachatice : Ingolstadt)

1985 Stožec v dávných časech

1987 Sternreischtn : ein Lichtbogen über einem Böhmerwalddorf (Morsak : Grafenau) - historie vzniku vesnice Dobrá na Šumavě, líčení života, zvyků, obyčejů a zániku obce po druhé světové válce

1988 Pamětní kámen na faře Knížecí Pláně, in Krásný bavorský les, č. 64

1989 Sněžné vesnice a obce v okolí Šumavy (vlastní náklad : Augsburg)

1989 Adalbert Stifter - Pomník od šumavských obyvatel (Německý šumavský spolek)

1990 Abenteuer unter dem Roten Stern (Dobrodružství pod rudou hvězdou) - zkušenosti ze života očité svědkyně, lesní dělnice v komunistickém Československu v letech 1947 - 1964 (Morsak : Grafenau)

1994 Van Wold bin i außer (Sem venku z lesa) - povídky a básně v šumavském dialektu (Neustadt : Scriptor, Verl. für Musik und Mundart)

1997 Wo die Steine reden (Kde kameny mluví) Dorfmeister : Tittling

1998 Erlebtes und Erlauschtes aus dem Böhmerwald (Prožité a vyslechnuté ze Šumavy) (Dorfmeister : Tittling)

2001 Jahresringe um ein Dorf im Böhmerwald (Letokruhy kolem vesnice na Šumavě) (Morsak : Grafenau)

2001 Skrytý poklad na Třístolečníku

2003 Die Mali - Lebenslinien einer Frau aus dem Böhmerwald (Mali - život ženy na Šumavě) (Dorfmeister : Tittling)

Knihy od autora/autorky: Tahedl Rosa

Svědectví z poválečné Šumavy

Svědectví z poválečné Šumavy

Tahedl Rosa, Wágnerová Zuzana

Víkend, 2019

ISBN: 978-80-7433-251-7

Nemohu a nechci být považovaná za mluvčí své generace, přesto však na základě zkušenosti m…

  1. místo
  Beletrie a poezie
  ŠL VI. / 2020

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn