Šindelář Jiří

Geofyzik, technik a archeolog. Vystudoval geologii (obor – Průzkum ložisek) a geodézii.

Dlouhodobě se zabývá využitím geovědních disciplín v rámci archeologie a historického výzkumu. 

Mezi realizované projekty, na kterých se podílel, patří například průzkum staré královské hrobky na Pražském hradě, rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě, dále také průzkum a vytvoření digitální kopie Svatováclavské koruny, relikviáře sv. Maura a Závišova kříže.  

Knihy od autora/autorky: Šindelář Jiří

Rožmberská hrobka – Příběh hledání

Rožmberská hrobka – Příběh hledání

Šindelář Jiří

Naše historie, 2022

ISBN: 978-80-11-02311-9

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak byla nejhledanější hrobka v České republice objevena a …

  Populárně naučné publikace
  ŠL IX. / 2023

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn