Feneis Carina

Po absolvování oboru média design jsem od roku 2011 začala studovat design se zaměřením na fotografii na Technické univerzitě Georg-Simon-Ohm v Norimberku.

Pro Close up! Mladí fotoreportéři na Berlinale, jsem měla v roce 2014 možnost nasbírat nějaké zkušenosti jako fotoreportér v Berlíně.

V roce 2015 jsem úspěšně dokončila studium a od té doby pracuji jako designér v oblasti grafiky a videa v Regensburgu.


2015 // B.A. Design (pohybový a grafický design, fotografie) // TH GSO Norimberk
2011 // Vzdělání jako mediální designér // Constantia Hueck Folien
2007 // Technická střední škola ve Weidenu

Knihy od autora/autorky: Feneis Carina

Vertrieben – Bilder und Geschichten gegen das Vergessen

Vertrieben – Bilder und Geschichten gegen das Vergessen

Feneis Carina

Morsak, 2020

ISBN: 978-3-86512-171-4

Die Vertreibung, auch „Aussiedlung“ um 1946 war für viele Sudetendeutsche die furchtbarste…

  Nejlepší německojazyčná publikace o Šumavě
  ŠL VII. / 2021

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn